La Nostra Ceràmica – Art, indústria i recerca en la ceràmica valenciana
authors Labrincha JA
editors E. Gual, V. Cantavella, G. Monrós
chapter title Reutilització de residus sòlids o fangs en matrius ceràmiques per vitrificació
nationality International
publisher Agrupació Borrianenca de Cultura
isbn 1130-4235
year published 2008
beginning page Cap.9
  impact metrics
altmetrics (social interaction): 


Sponsors

1suponsers_list_ciceco.jpg